Pożyczka Płynnościowa POIR

10.02.2022

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 10 lutego 2022 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w ramach której będzie udzielała Pożyczek Płynnościowych POIR z przeznaczeniem na wsparcie MŚP, z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Informacja o naborze ukaże się na naszej stronie internetowej www.warp.org.pl. Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej.

 

JF/FP

Newsletter klientów WARP