Spotkanie z Przedsiębiorcami w Koninie.

13.06.2022

10 czerwca 2022 r. Członek  Zarządu WARP Sp. z o.o. spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konińskiej Izbie Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Spotkanie dotyczyło przedstawienia możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim.
Teodor Stępa przybliżył aktualne i planowane projekty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich. W swym wystąpieniu podkreślił rolę Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, jako głównego źródła nieodpłatnych informacji, dotyczących realizowanych programów unijnych skierowanych do przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć swoja działalność.

 

 

JF

 

Newsletter klientów WARP