Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces- komunikat o zawieszeniu naboru.

04.07.2022

UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 06.07.2022 r. włącznie.

Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu naboru będzie możliwość wnioskowania na usługi, których termin rozpoczęcia wypada od 03.08. 2022r.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej warp.org.pl

 

WM/KP

Newsletter klientów WARP