UWAGA!

17.03.2021

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony dnia 8.04.2021 r. (czwartek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00.

Od godziny 9:00, w zakładce Dokumentacja projektu zostanie udostępniony aktualny Generator wniosku.

Operator przyjmie 300 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dniu zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym generatorze wniosku.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP