Dokumentacja projektu

02.11.2023 r.

UWAGA!

Nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe szansą na sukces został zakończony.


31.10.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że z uwagi na uwolnienie środków przypisanych do wcześniej złożonych formularzy zgłoszeniowych, Operator  dnia 02.11.2023 r. o godz. 9:00 uruchamia uzupełniający nabór Formularzy zgłoszeniowych.


05.10.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że dnia 05.10.2023 r. o godz. 10.36, nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe szansą na sukces został zamknięty.


Informujemy, że dnia 05.10.2023 r. o godz. 9:00, nabór Formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowiony. Nabór otwarty jest dla wszystkich osób (spełniających założenia projektu) również dla tych, które wcześniej brały w nim udział.

Zmiany:

  • Nabór dotyczy wielokrotnego udziału w projekcie
  • Zwiększono limit wsparcia na osobę
  • Zwiększono limit wsparcia na firmę

Szczegóły w zakładce: Ważne informacje


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 27.09.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


UWAGA!

Trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Należy je składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru są w zakładce Ważne informacje.

 


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 19.05.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


Zgodnie ze stanowiskiem IZ 2014+ w odniesieniu do Formularzy zgłoszeniowych,  złożonych od dnia 1.02.2023 r. Operator będzie weryfikował ceny usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług udostępnionej przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Link do porównywarki cen usług w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Wynik przedstawiony jest w trzech wartościach: średnia cena/mediana ceny/III kwartyl

 Za rynkowe będą uznawane ceny usług nieprzekraczające III kwartyla.  

Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl będą uznawane za niekwalifikowalne.

 

Sposób weryfikacji kart usług:

Analiza dokonywana jest na dzień weryfikacji formularza zgłoszeniowego.

Wybór poszczególnych parametrów w  porównywarce cen usług:

  • Kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi
  • Forma świadczenia usługi – ogółem
  • Liczba godzin – puste pole
  • Województwo – wielkopolskie (w przypadku braku danych dla Wielkopolski należy zaznaczyć „ogółem”)
  • Data rozpoczęcia /zakończenia okresu – wg. możliwości wyboru (co do zasady rok wstecz)

Weryfikacji podlega cena netto osobogodziny wskazanej w karcie usługi.

 


Wzory dokumentów


 

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP