Webinarium – Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – dokumentacja – co, jak, dlaczego?

27.01.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – dokumentacja – co, jak, dlaczego?
27.01.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości wsparcia w ramach Inicjatywy jeremie2.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – dokumentacja – co, jak, dlaczego?”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 27 stycznia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 26 stycznia do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy jeśli moje przedsiębiorstwo należy do innego, zagranicznego przedsiębiorstwa i nie zatrudnia innych osób to zaliczam się do małych firm czy dużych?
Informacja w zakresie wielkości przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu aspektów, pomocne w tym zakresie jest narzędzie – Kwalifikator. Poprzez przejście przez kreator pytań otrzymamy informacje w zakresie wielkości naszego przedsiębiorstwa. Link: https://kwalifikator.een.org.pl

2. Czy jeśli moje przedsiębiorstwo należy do innego, zagranicznego przedsiębiorstwa, a ja pełnię funkcję członka zarządu tylko w mojej firmie (nie pełnię żadnej funkcji, która posiada 100% udziałów) i nie zatrudniam innych osób to zaliczam do małych firm czy dużych?
Informacja w zakresie wielkości przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu aspektów, pomocne w tym zakresie jest narzędzie – Kwalifikator. Poprzez przejście przez kreator pytań otrzymamy informacje w zakresie wielkości naszego przedsiębiorstwa. Link: https://kwalifikator.een.org.pl

3. Jeśli jestem członkiem zarządu w jednej firmie oraz właścicielem firmy świadczącej usługi tej pierwszej czy są to przedsiębiorstwa powiązane?
Mając na uwadze treść Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r., dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, t.124, s.36) oraz treść orzecznictwa, gdzie wskazuje się, iż w odpowiednich przypadkach w celu zapewnienia, że wsparcie otrzymają tylko przedsiębiorstwa, które naprawdę potrzebują przywilejów zarezerwowanych dla MŚP, badając status przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę rzeczywistą pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego potencjał gospodarczy tj. uwzględnić czy jest ono niezależne oraz czy nie należy do grupy powiązanej gospodarczo i organizacyjne (nie musi mieć ona charakteru oficjalnego). Należy wziąć także pod uwagę związki między przedsiębiorcami za sprawą osób fizycznych (w szczególności członków rodziny). Za istnieniem ww. powiązań mogą przemawiać np.:

 • wspólna klientela,
 • brak wyodrębnienia finansowego,
 • wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,
 • wspólny sposób prowadzenia biznesu,
 • korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,
 • usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,
 • wspólna strona internetowa –z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,
 • relacje pomiędzy kierownictwem,
 • posługiwanie się wspólnymi pracownikami,
 • relacje rodzinne – ocenia się je jako szczególnie intensywne i znaczące przy badaniu rzeczywistej pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego przynależności do grupy powiązanej gospodarczo i organizacyjne.

4. Czy przy wycenie wartości zabezpieczającej wnioskowaną pożyczkę można uwzględnić przyszłą wartość nieruchomości po zakończeniu inwestycji (finansowanej z wnioskowanej pożyczki), czy też te 130% musi być ustanowione na „dzień dobry”?
Na potrzeby pożyczki jest brana aktualna wartość zabezpieczenia, nie przyszła.

5. Czy jest możliwa mała pożyczka na cele obrotowe dla firmy, która nie doświadczyła skutków COVID 19? Jakie powinno znaleźć się uzasadnienie w składanym wniosku?

Mała pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na:

 • cele inwestycyjne,
 • cele inwestycyjno-obrotowe.

W przypadku celu inwestycyjno-obrotowego, należy pamiętać, że część obrotowa nie może być przekroczyć 50% z wnioskowanej kwoty.
Na rynku dostępne są pożyczki obrotowe, można je uzyskać u następujących pośredników:

a) Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
b) Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
c) Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
d) Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.

6. Czy w przypadku sp. z o.o. pożyczka do 50 tys. zł przy zabezpieczeniu wekslem in blanco pożyczka przysługuje na każdego ze wspólników czy na jedno przedsiębiorstwo?
Wartość pożyczki przysługuje na jedno przedsiębiorstwo.

 

Newsletter klientów WARP