Webinarium – Kompetencje dla sektorów – poznaj ogólne założenia projektu.

30.03.2022
11:00-12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Kompetencje dla sektorów – poznaj ogólne założenia projektu.
30.03.2022 11:00-12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o dofinansowaniu wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Podczas webinarium zostaną przedstawione informacje nt.:

 • sektora mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • sektora finansowego,
 • sektora odzysku materiałowego surowców,
 • sektora żywności wysokiej jakości,
 • sektora komunikacji marketingowej,
 • sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 • sektora handlu,
 • sektora turystyki,
 • sektora chemicznego,
 • sektora budownictwa,
 • sektora usług rozwojowych,
 • sektora nowoczesnych usług biznesowych,
 • sektora lotniczo-kosmicznego,
 • dla sektora motoryzacji i elektromobilności,
 • sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • sektora IT.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Kompetencje dla sektorów – poznaj ogólne założenia projektu”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 30 marca 2022 r. w godzinach od 11.00 do 12.00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 28.03.2022 do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 23361 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

1. Czy dofinansowanie do Mikro też jest na poziomie 80%?
Tak.

2. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza kwalifikuje się do pozyskania wsparcia w zakresie szkoleń?
Tak.

3. Czy istnieje szansa na wykorzystanie dofinansowania na szkolenia, które nie są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych? Mamy specyficzne potrzeby szkoleniowe i tak, na przykład w planie szkoleń na bieżący rok uwzględniliśmy:

 • uprawnienia SEP – eksploatacja i dozór (grupa 2 i 3) – 4 os.
 • zgrzewanie rurociągów – 5 os.
 • obsługa samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji – 2 os.
 • maszynista/operator oczyszczalni – 6 os.
 • obsługa pilarek/pił spalinowych – 4 os.
 • operator wózków typu melex/telex – 1 os.
 • obsługa pogrzebów – 3 os.
 • szkolenia finansowo-księgowe branżowe skierowane do spółek komunalnych
 • kilka innych specjalistycznych branżowych, które nie są dostępne w BUR.

Tematyka szkoleń w ramach danych sektorów została określona. Jeśli firma jest zainteresowana pozyskaniem wsparcia na szkolenia dla swoich pracowników może również skorzystać z dofinansowania w ramach działania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub za pośrednictwem Pożyczek na Kształcenie (działanie 1.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
W ramach Bazy Usług Rozwojowych można również złożyć zapotrzebowanie na szkolenie/kurs którego w niej nie ma.

 

Newsletter klientów WARP