Webinarium – Podnieś kwalifikacje swoje i swoich pracowników z dofinansowaniem unijnym.

17.02.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Podnieś kwalifikacje swoje i swoich pracowników z dofinansowaniem unijnym.
17.02.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości dofinansowania szkoleń i kursów w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. Podnieś kwalifikacje swoje i swoich pracowników z dofinansowaniem unijnym”

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 17 lutego 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 lutego do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy program 6.5 jest jednorazowy?
Co do zasady udział w projekcie jest jednorazowy.Uczestnik (weryfikowane jest po numerze Pesel) skierowany przez Przedsiębiorcę (weryfikowane jest po numerze NIP) do udziału w usłudze może przystąpić do projektu wyłącznie jeden raz. Ta zasada może ulec zmianie w przypadku indywidualnych sytuacji. Uzależnione jest to od decyzji Operatora.

 2. Czy o dofinansowanie dla swoich pracowników mogą ubiegać się też fundacje?
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. Zatem jeżeli fundacja prowadzi również działalność gospodarczą i jest wpisana w KRS w rejestr przedsiębiorców może być uczestnikiem projektu.

Newsletter klientów WARP