Materiał z webinarium – Pożyczka Prorozwojowa źródłem finansowania wielkopolskich firm!

22.07.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – Pożyczka Prorozwojowa źródłem finansowania wielkopolskich firm!
22.07.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Pytania i odpowiedzi z webinarium:

  1. Czy firma może starać sie o pożyczkę w momencie kiedy jeszcze nie zatrudnia pracowników?
  Tak.

  2. Czy do kwoty 100 tys zł pożyczki zabezpieczeniem wymagalnym jest weksel in blanco.
  Tak, co do zasady. Obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wystawiony przez Ostatecznego Odbiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz, w przypadku Jednostkowych Pożyczek powyżej 100 000,00 zł lub w przypadku kolejnej pożyczki do 100 000,00 zł dla tego samego Ostatecznego Odbiorcy obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 § 10.

  3. Czym jest wspominany dokument dot. Tymczasowej pomocy w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Kiedy i przez jaki organ jest spodziewane jego ogłoszenie?
  Tymczasowe ramy kryzysowe mają umożliwić państwom członkowskim zaradzenie niedoborowi płynności doświadczanemu przez przedsiębiorstwa, które są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte poważnymi zaburzeniami w gospodarce wywołanymi przez rosyjską agresję wojskową wobec Ukrainy, środki ograniczające (sankcje) nałożone przez Unię lub jej partnerów międzynarodowych oraz gospodarcze środki odwetowe wprowadzone m.in. przez Rosję.
  Wydawane są przez Komisję Europejską – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324(10)

  4. Z czego wynika wyjściowe oprocentowanie 3,42% i od czego zależy poziom oprocentowania?
  Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej przedsiębiorcy w fazie start-up równe jest stopie bazowej określanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikatem zastępującym/zmieniającym), obowiązującej 01 kwietnia 2022 roku. Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej przez Pośrednika Finansowego i akceptowanej w sektorze finansowym metodyki oceny ryzyka.

  4. Jeśli firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą i nie zatrudnia pracowników to też można skorzystać z pożyczki?
  Tak.

  5. Czy kosztami bieżącymi mogą być spłaty rat kredytów leasingów?
  Tak, możliwe jest finansowanie rat bieżących, w czasie wydatkowania środków tj. 180 dni.

  6. Czy cel obrotowy i bieżący musi być ściśle związany z celem inwestycyjnym?
  Nie, jednak musi być związany z prowadzoną działalnością.

  7. Obecna stopa preferencyjna to 5,81%, z czego więc wynika 3,42%?
  Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej przedsiębiorcy w fazie start-up równe jest stopie bazowej określanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikatem zastępującym/zmieniającym), obowiązującej 01 kwietnia 2022 roku.

  8. Czy kosztami bieżącymi może być zakup towarów handlowych?
  Tak.

  9. Czy przy w przypadku zabezpieczeniu na środkach transportu wymagają Państwo wyceny rzeczoznawcy?
  Nie. Instytucja Finansująca bazuje na wartości wskazanej w polisie AC pojazdu.

  10. Czy 20% pożyczki może być przeznaczone na remont sklepu którego przedsiębiorca jest właścicielem?
  Tak, jest to cel inwestycyjny.

  11. Jaką pule środków ma WARP do rozdysponowania w ramach projektu?
  Alokacja wynosi ok. 72 136 000,00 zł.

  12. Czy środki z pożyczki mogą być przeznaczone na zatrudnienie pracownika?
  Tak.

  13. Czy osoba, która dopiero zamierza założyć działalność nie dostarcza zaświadczeń z ZUS i US oraz PIT?
  Osoba zamierzająca założyć działalność dostarcza zaświadczenie o niefigurowaniu jako płatnik składek ZUS oraz informujące o braku zaległości US.

  14. Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mała zarejestrowaną działalność od 2016, później zawieszoną, następnie odwieszoną od maja ubiegłego roku i jest aktualnie aktywna od tamtego czasu, to wybiera prowadzę firmę od 2 lat czy ..powyżej…?
  Długość okresu prowadzenia działalności ustala się na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze gospodarczym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej Wnioskodawcy uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej. Okres, o którym mowa powyżej, liczony jest:
  – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG.

  15. Jeśli już korzystam z innego produktu WARP tzn. mam pożyczkę Jeremi 2 i jestem w trakcie jej spłaty to składam wszystkie dokumenty czy jest jakaś procedura uproszczona?
  Jest to odrębny projekt. Wymagany jest wniosek z kompletem załączników.

  16. Czy można kupować środki trwałe używane?
  Tak.

  17. Czy środki mogą być przeznaczone na szkolenia i reklamę?
  Reklama jest wydatkiem bieżącym i może być finansowana w czasie wydatkowania środków. Szkolenia nie podlegają finansowaniu z Pożyczki Prorozwojowej.

  18. Gdzie zasięgnąć informacji o finansowaniu dla dużych przedsiębiorstw
  Zapraszamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. Bądź innymi Punktami Informacyjnymi FE: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

  19. Proszę coś powiedzieć o zabezpieczeniach.
  Kwestię zabezpieczeń określa szczegółowo Regulamin udzielania pożyczek § 10.

  20. Czy jest określony termin do którego można składać wnioski?
  Nabór w ramach Pożyczki Prorozwojowej rozpoczął się 12 lipca 2022 roku i trwa do wyczerpania środków.


  Prowadzisz działalność w Wielkopolsce? Szukasz środków na rozwój? Interesuje Cię pożyczka z niskim oprocentowaniem? To spotkanie jest dla Ciebie!

  Dołącz do bezpłatnego webinarium!

  Celem webinarium będzie przedstawienie nowego produktu dla wielkopolskich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się i szukają wsparcia ze środków unijnych. Stałe i niskie oprocentowanie, już od 3,42%, możliwość finansowania wydatków bieżących, obrotowych i inwestycyjnych. Sprawdź szczegóły!
  Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm z województwa wielkopolskiego. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Pożyczka Prorozwojowa źródłem finansowania wielkopolskich firm!”.

  • Webinarium odbędzie się w piątek, 22 lipca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 lipca (środa) do godziny 12.00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

   

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
  tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
  e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania


  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

   

  Środki finansowe pochodzą ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej WRPO na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone WFR sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

  Newsletter klientów WARP