Webinarium – Wzrost kwalifikacji w 2022 r. – przedsiębiorco sprawdź ofertę.

19.01.2022
11:00 - 12:00
oline
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Wzrost kwalifikacji w 2022 r. – przedsiębiorco sprawdź ofertę.
19.01.2022 11:00 - 12:00
oline

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości dofinansowania szkoleń i kursów w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Wzrost kwalifikacji w 2022 r. – przedsiębiorco sprawdź ofertę”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 19 stycznia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 17.01.2022 do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

 1. Czy z dofinansowania może skorzystać klub sportowy (prowadzący działalność gospodarczą) zatrudniający na umowy zlecenia trenerów – dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji, czyli uzyskanie np. licencji trenerskiej, takie kursy prowadzą związki sportowe (WZPN, PZPN).
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (zawieszenie działalności jest jednoznaczne z brakiem jej prowadzania) oraz spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze realizacji projektu przez Operatora w województwie wielkopolskim oraz ich pracownicy.
Podejmowane szkolenie musi być wpisane w Bazie Usług Rozwojowych oraz nie może to być dofinansowana usługa rozwojowa, której obowiązek przeprowadzenia szkolenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

2. Czy osoby na KRUS również mogą się ubiegać o dofinansowanie? (Prowadzące gospodarstwo)
Nie, wskazana osoba może pozyskać dofinansowanie na szkolenie w ramach poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób fizycznych.

3. Czy dofinansowanie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę?
Nie, można również na szkolenie skierować osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie.

4. Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby potwierdzić spełnienie wymogów dotyczących minimalnego okresu zatrudnienia oraz rodzaju zatrudnienia?
Wykaz niezbędnych dokumentów, wraz z informacją w jaki sposób należy udokumentować zatrudnienie znajduje się na stronach u Operatora, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności.

Newsletter klientów WARP