Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację szkolenia – WARP-23/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji dwudniowego szkolenia/konferencji, w dniach 23 i 24 października 2019 r., na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o..

Zapytanie ofertowe – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych– WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP