Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich – WARP-24/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywny wydruk i dostawę materiałów drukarskich – ulotek DL, plakatów A2, wizytówek, roll upów standard (100×200) z wydrukiem zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznym.

 

Zapytanie ofertowe WARP-24/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy  WARP- 24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy  WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (pdf) WARP – 24/Z/2018 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP