Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych – WARP-22/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia 3 serii szkoleń 5 dniowych i 3 serii szkoleń 3 dniowych dla grup szkoleniowych złożonych z 12 – 18 Uczestników projektu „Raz, dwa, trzy –Firma i Ty” – WARP-22/Z/2018

Zapytanie ofertowe WARP-22/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 22/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 22/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-22/Z/2018 (doc) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-22/Z/2018 (pdf) – pobierz
Newsletter klientów WARP