Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski

W dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 rozpoczął się nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”
zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690.


12.07.2022 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania grantów w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej publikujemy w załączonym poniżej pliku listę zawartych umów o powierzenie grantu według kolejności na liście rankingowej.

Lista zawartych umów o powierzenie grantu

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP