Mikrofirma – maxi osiągnięcia

17.08.2023

Mikroprzedsiębiorstwa zdominowały polski rynek. Dowodzi temu aż 97% ich udziału w strukturze wszystkich firm. Jakie są mikrofirmy? Jak się rozwijają?

 

Dane na temat polskich mikrofirm mówią jedno – to najprężniej rozwijający się sektor w kwestii przychodów, liczby pracujących i zatrudnionych, czy też wartości produkcji. Najwięcej mikroprzedsiębiorstw działa w usługach, handlu i budownictwie.

W 2019 roku, w mikrofirmach pracowało aż 4,1 mln osób, z czego blisko 1,5 mln to zatrudnieni. Ten trend ciągle rośnie, choć liczba samozatrudnionych jest bardzo wysoka to dzięki coraz większej ilości osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, poziom bezrobocia rejestrowanego znacząco się obniżył. Branże cieszące się największą liczbą zatrudnionych to zakwaterowanie i gastronomia oraz przemysł. Najmniej pracowników znajdziemy w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, edukacji, kulturze i rozrywce.

Samozatrudnionych w Polsce jest 1,4 mln osób, co daje nam niemal 10% pracujących ogółem. Zdecydowana większość to mężczyźni w branżach budownictwo oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych.

Jeśli prowadzisz firmę i szukasz możliwości wsparcia, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci dobrać produkt, z którym rozwiniesz biznes.

 

 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2022, PARP

WM

Newsletter klientów WARP