Program Re_Open UK – nowa inicjatywa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. stworzyła inicjatywę, która ma na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków brexit.

Program Re_Open UK powstał, aby zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Re_Open UK, jest programem ogólnopolskim skierowanym do przedsiębiorców działających na terenie całego kraju. Program jest finansowany z tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Kwota środków przeznaczona na ten cel to prawie pół miliarda złotych, z których można sfinansować zarówno projekty inwestycyjne, zakup środków trwałych, doradztwo lub udział w międzynarodowych imprezach targowych, bądź wystawienniczych. Program stanowi kompleksową odpowiedź na negatywne konsekwencje brexit, które dotknęły polskie firmy i zakłada możliwość sfinansowania kosztów poniesionych od stycznia 2020 r.

Więcej informacji na stronie programu:

https://reopen.biz/

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP