Spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu 2.19 power.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl do 20 kwietnia br. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie w odpowiedzi na zgłoszenie.

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski – wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • realizuje projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego w wymiarze co najmniej 60 h lekcyjnych
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu projektowania budynków lub prawa budowlanego w wymiarze co najmniej 100 h lekcyjnych
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 3 wykładów lub szkoleń w formie zdalnej
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów (z wyjątkami wskazanymi w regulaminie konkursu)
  • Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 %

Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP