Rozwój z Dotacją – informacja o ostatnim naborze

01.09.2023

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 27 września 2023 roku uruchomi ostatni nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją.

Nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 27 września 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie określoną liczbę Formularzy w podziale na obszary. Informacja o ilości formularzy, które zostaną przyjęte w naborze zostanie opublikowana na około tydzień przed naborem. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Ważne informacje.

WYŁĄCZENIA dotyczące usług rozwojowych:

Informujemy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki okres między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, Operator w ramach naboru w dniu 27 września 2023r. nie będzie przyjmował formularzy zgłoszeniowych dotyczących kursów prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Formularze zgłoszeniowe, w których wskazana zostanie usługa rozwojowa dotycząca ww. szkoleń zostaną odrzucone. Więcej w zakładce Ważne informacje

Operator zastrzega sobie również prawo do odrzucenia formularzy zgłoszeniowych dotyczących usług rozwojowych obejmujących zbyt dużą liczbę godzin oraz dla których uzyskanie kwalifikacji w terminie do 10 listopada 2023 roku nie będzie możliwe.  Więcej w zakładce Ważne informacje

 

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkopolski, a także osoby pracujące lub uczące się w naszym województwie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
• kwota dofinansowania: do 4.500,00 PLN na jednego Uczestnika
• dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej
• możliwość udziału w dwóch szkoleniach/kursach

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Rozwój z dotacją zapraszamy do zakładki Informacje projektowe.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumentacja projektu.

Informacji o projekcie Rozwój z Dotacją udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

e-mail: rozwoj@warp.org.pl

tel.: 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 218, 61 65 06 280, 61 65 06 214

 

MPP/KP

Newsletter klientów WARP