Udział polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym.

18.10.2023

Jak pokazuje Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw (PARP, 2022) coraz więcej firm z sektora MŚP decyduje się na eksport swoich wyrobów i usług.

 

Nie od dziś wiadomo, że gospodarka naszego kraju jest zależna w większej części od popytu zagranicznego. Od 2016 roku, mamy do czynienia z tendencją wzrostową w kwestii polskich firm działających na rynkach zagranicznych. Import również ma znaczące wpływ na polską gospodarkę – w 2021 roku import wyniósł 58,9%, podczas gdy w 2010 r. stanowił zaledwie 41,2%.
To dowód na to, że w Polsce zarówno import jak i eksport niezwykle szybko postępuje. Ta współzależność międzynarodowa dotyczy głównie gospodarki unijnej.

Rozwój handlu zagranicznego w dużej mierze zależy od stabilności rynku europejskiego. W 2018 i 2019 roku polski eksport świetnie się rozwijał dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarki UE. Rok 2020 i pandemia ten wzrost mocno zahamowała, co odbiło się również na polskich przedsiębiorcach działających zagranicą (w 2018 r. wzrost eksportu wyniósł 6,9% r/r, w 2019 r. – 5,2% r/r, w 2020 r. zatrzymał się na poziomie z 2019 r.). Kolejny rok to wzrost krajowego eksportu aż o 12%  a import o 16%. Dane z ostatnich 11 lat pokazują, że polski import zwiększył się aż o 89%, a eksport aż o 106%. Jak widać polscy przedsiębiorcy pewni są swoich produktów i usług, dzięki czemu nie boją się ekspansji na rynkach zagranicznych.

Jeśli szukasz możliwości rozwoju swojego biznesu, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przedstawią odpowiednią ofertę.

 

WM

Źródło: PARP, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Newsletter klientów WARP