Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

 

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych realizuje projekt: Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (w tym zielonych kwalifikacji) przedsiębiorców  z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,  a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne, poprzez udział w usługach rozwojowych.

Projekt  realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Okres realizacji projektu:  02.01.2024 – 31.12.2028 rok

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 67 438 896,00 zł

Całkowita wartość projektu: 96 341 280,00 zł

W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP  oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników.

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie:

– wskaźników produktu, w wartościach co najmniej: 

  1. Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową: 14 700 osób (7056 K/7644 M)
  2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi: 4900 przedsiębiorstw
  3. Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową :50 osób (24K/26M)
  4. Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi: 5.

– wskaźników rezultatu w wartościach co najmniej:

1. Liczba osób, które uzyskały kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 275 (6 372 K/6 903M)

2. Liczba osób, 50+ które uzyskały kompetencje/kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie  – 270 (130K/ 140M)

Pozostałe ujęte we wniosku wskaźniki podlegają monitorowaniu.

 

 

Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Newsletter klientów WARP