Wielkopolska na podium!

25.08.2023

Wielkopolska zajęła pierwsze miejsce w kategorii liczby firm średnich.
Natomiast w rankingu przedsiębiorczości uplasowała się na drugim miejscu.

 

Województwo mazowieckie od lat jest niekwestionowanym liderem przedsiębiorczości. Nic dziwnego, stolica, dająca ogromne perspektywy rozwoju i możliwości motywuje mieszkańców Mazowsza do działania. Wielkopolska będąca na drugim miejscu w rankingu, nie pozostała dłużna. Stały rozwój regionu sprawił, że przoduje w innych kategoriach klasyfikacji.
Zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby firm małych, aktywnych na 1000 mieszkańców oraz na liczbę pracujących w małych firmach na 1000 mieszkańców.

 

Wielkopolska spełniła pięć wskaźników, zajmując drugie miejsce w kategoriach:

  • liczba firm średnich na 1000 mieszkańców,
  • liczba pracujących w średnich firmach na 1000 mieszkańców,
  • wielkości przychodów przypadających na jedną mikro firmę [642 tys. zł],
  • nakładów inwestycyjnych na mikro firmę [23,4 tys. zł],
  • nakładów inwestycyjnych na pracującego w mikro firmie [11,8 tys. zł].

 

W kwestii najwyższych przychodów aktywnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, wygrywają województwo mazowieckie (2,02 mln zł) oraz wielkopolskie (1,37 mln zł). Największe spadki natomiast, zanotowano w warmińsko-mazurskim (0,9 mln zł) i lubelskim (0,92 mln zł).
W kwestii nakładów zaobserwowano spadki, uwarunkowane m.in. pandemią. Spadek nakładów inwestycyjnych dotknął w zasadzie wszystkie województwa z wyjątkiem zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego (tu nakłady wzrosły o 0,6 tys. zł).

Jak wskazuje ranking, nasze województwo ma niezwykle silną pozycję w kwestii przedsiębiorczości. Intensywna praca, chęć do działania oraz inwestycji sprawia, że Wielkopolanie dumnie stoją obok największych liderów. Ta tendencja stale wzrasta i daje kolejne perspektywy sukcesu na rynku.

Prowadzisz firmę i szukasz możliwości rozwoju? Zachęcamy do kontaktu!

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2022, PARP

WM

Newsletter klientów WARP