Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych realizujących w ramach BUR usługi z dofinansowaniem.

30.03.2022
11:00
online
Kategoria: Dotacje
Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych realizujących w ramach BUR usługi z dofinansowaniem.
30.03.2022 11:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne “Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych realizujących w ramach BUR usługi z dofinansowaniem”.

Termin: 30 marca 2022 r. godz. 11.00 na platformie online zoom.

Spotkanie skierowane jest do firm szkoleniowych realizujących usługi rozwojowe w ramach projektu “Usługi Rozwojowe szansą na sukces”.

Celem spotkania jest ułatwienie współpracy pomiędzy Podmiotami realizującymi usługi w ramach BUR, Przedsiębiorcami i Operatorem. Na spotkaniu omówione zostaną pojawiające się problemy dotyczące: firm szkoleniowych realizujących usługi w BUR, przedsiębiorców wnioskujących o wsparcie, operatora realizującego projekt, a także niejasności związane z określaniem status MŚP, w tym powiązań występujących pomiędzy podmiotami.

Szkolenie poprowadzi: Anna Nadstawska – Kierownik Zespołu Usług Rozwojowych

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 marca 2022 roku do godziny 12.00. 

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Newsletter klientów WARP