AKTUALNOŚCI

Dokumenty Programowe PO IG

    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - dokumenty podstawowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 »»» Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»» Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»» Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013 »»» Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 »»» Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»» Tekst zmienionych Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych »»» Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z 13 lutego 2009 r. dla III, IV, V i VI osi priorytetowych »»» Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej »»»   Powyższe dokumenty publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Informacja dla Beneficjentów dotycząca stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (pobierz plik) Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)   Ocena oddziaływania na środowisko    Informujemy, iż na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się opracowanie pt. "Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko", które opisuje procedury poszczególnych rodzajów ocen oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem schematów postępowania oraz wzorów kluczowych dokumentów w tym zakresie, a także przedstawia kluczowe kompetencje organów Dyrekcji ochrony środowiska wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. http://bipgdos.mos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:postpowania-administracyjne-w-sprawach-dotyczcych-ocen-oddziaywania-na-rodowisko&catid=50:oceny-oddziaywania-na-rodowisko&Itemid=89        

Szkolenia pisania wniosków w ramach Programu WRPO

    Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców   Urząd  Miasta  Poznania  przy  współpracy  z  firmą  Szkoleniowiec  zaprasza przedsiębiorców sektora MSP na bezpłatne szkolenia, finansowane z budżetu Miasta Poznania.   Jeśeli planujesz rozwój swojej firmy i chciałbyś skorzystać z unijnych dotacji dla firm, możesz bezpłatnie zdobyć wiedzę jak składać wniosek o dofinansowanie.   W  ramach  realizowanego przez Miasto programu wsparcia przedsiębiorstw sektora MSP: „Specjalistyczne warsztaty doradcze – Biznes Mentor” odbędą się szkolenia na temat:   „Składanie wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz pisanie biznes planu”   Przez  cztery  dni  trwania  każdego  szkolenia  (16  godzin lekcyjnych)  uczestnicy zdobędą  praktyczną  wiedzę  umożliwiającą samodzielne  złożenie  wniosku o dofinansowanie firmy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz nauczą się przygotowywać biznes plan. Terminy szkoleń: 01-04 czerwca 2009 15-18 czerwca 2009 22-25 czerwca 2009 Szkolenia odbywają się w godzinach od 16.30 do 19.45.   Miejsce szkolenia: „Szkoleniowiec” Sp. z o.o. Ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań   Aby  zapisać  się  na  szkolenie  należy  wypełnić  i  przesłać  e-mailem  formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu Miasta: www.poznan.pl/firma.   Formularz  zgłoszeniowy  można  także  pobrać  i  złożyć  w  siedzibie  Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, przy  ulicy Matejki  50,  I  piętro, pokój 112.

Zaproszenie do Sillicon Valley, 17-20 czerwca 2009

Dyrektoriat Polityki Innowacyjnej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w seminarium na temat, jak społeczności mieszkających tam Europejczyków mogą lepiej zaangażować się w rozwój innowacji w Europie. Delegacja około 20 Europejskich ekspertów zajmujacych się innowacyjnością weźmie udział w seminarium i przeprowadzi rozmowy z europejskimi przedsiębiorcami, naukowcami i specjalistami od "venture capital". Wyjazd zaplanowano w dniach 17-20 czerwca br. Wstępna rejestracja ekspertów dostępna jest pod adresem mailowym: sven.schade@ec.europa.eu do 11 maja br. Spośród zarejestrowanych osób wybrani zostaną wyjeżdżający eksperci. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. PROGRAM SILLICONE VALLEY       Treść zaproszenia w j. angielskim: The Innovation Policy Directorate of the European Commission's Directorate-General for Enterprise and Industry is organising a seminar to explore how European expatriate communities in Silicon Valley can be better involved in innovation support activities in Europe. A delegation of around 20 European innovation support experts shall participate in the seminar and conduct interviews with European entrepreneurs, scientists and venture capitalists on-site. The seminar is organised in collaboration with Stanford University, School of Engineering, and European expatriate networks in Northern California. Immigrants, including many Europeans, play a crucial role for innovation in Silicon Valley and the US in general. Attracted by world-class research, abundant venture capital and an encouraging entrepreneurial environment, Europeans continue to move to Silicon Valley to realise their ambitions. In addition, better career prospects attract high-class scientists to overseas universities where they are able to join an environment favourable to entrepreneurship. Consequently, in many US regions Europeans as a group constitute the major community of immigrant high-tech entrepreneurs and in many sectors they are a more important group than Indians or Chinese. Whereas some European innovation agencies actively support the exploration of ideas and start-up activities in Silicon Valley, other agencies are more cautious, wary of compounding the irreversible ‘brain drain’ process. Meanwhile, Asian communities, in particular Indians through the ‘The Indus Entrepreneurs’, a membership-based network with more than 12 000 affiliates, have demonstrated how the expatriate community can be a major source of innovation in the home country. At the same time, bringing scientists back home is recognised as a key factor for improving or maintaining regional competiveness and many universities are willing to accommodate institutes in response to the demand of returning scientists. Does this also apply to entrepreneurs – could they realistically be expected to move their companies back home? Pre-registration and conditions of participation Please pre-register for the seminar by email to sven.schade@ec.europa.eu until 11 May. Do note that all costs for travel and accommodation must be covered by the participants. A contingent of 25 rooms has been pre-booked at favourable rates at the Creekside Inn (http://www.creekside-inn.com/), Palo Alto, from Wednesday, 17 to Saturday, 20 June 2009. From the pre-registrations, a delegation will be composed that shall take account of the range of innovation support services offered, and different economic environments in Europe. Participation in the delegation will be confirmed by email by 15 May, and participants must confirm their booking of rooms from the contingent by 26 May. After 15 May, registration of additional European participants in the delegation will be possible via a dedicated webpage available on the Stanford University website. The Draft programme outline is attached. An input paper for the seminar will be available for participants in early June.

Konferencja Wielkopolskiego Klastra Motoryzacyjnego

Nickel Technology Park Poznań oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zapraszają na Konferencję otwierającą projekt „Rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy Wielkopolskim Klastrem Motoryzacyjnym i Klastrem Motoryzacyjnym RheinMainNeckar dla korzyści polskich i niemieckich przedsiębiorstw”.Konferencja odbędzie się w dniu 7 maja 2009 r. (czwartek) w godzinach 9:30 – 14:45 w sali konferencyjnej w Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki gm. Suchy Las.Tematyka konferencji jest adresowana do przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także wszystkich zainteresowanych inicjatywami klastrowymi oraz innowacjami.Program konferencji obejmie następujące zagadnienia:1. Gospodarka Polski: sytuacja aktualna i prognoza rozwoju branży motoryzacyjnej2. Innowacje technologiczne w przemyśle motoryzacyjnym3. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych Wielkopolskiego Klastra Motoryzacyjnego – oferta WARP. Przewodnik dla przedsiębiorców4. Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny i Klaster Motoryzacyjny RheinMainNeckar5. „Innovation Express” – Program wsparcia międzynarodowej współpracy klastrów w zakresie B+R+I – korzyści dla przedsiębiorstw6. Wspieranie współpracy technologicznej i handlowej w przemyśle motoryzacyjnymOsoba do kontaktu w sprawie konferencji:Robert Utrechtrobert.utrecht@ntpp.pltel. 061 6585 494   

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN