AKTUALNOŚCI

Wielkopolski Lider Innowacji

  Wielkopolski Lider Innowacji   Wielkopolski Lider Innowacji jest konkursem organizowanym po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs ma przede wszystkim propagować działania proinnowacyjne w Wielkopolsce.     Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, które wpisują się w Regionalna Strategię Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom oraz wykorzystują innowacyjne zasoby regionu. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.           Uczestnikami Konkursu mogą być między innymi uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego.     W konkursie oceniane będą między innymi:     kultura innowacyjna (elastyczność, otwartość na współpracę, świadomość konieczności wprowadzania zmian i ustawicznego zdobywania wiedzy),     kryterium wdrożeniowości, którego podstawowym warunkiem jest zaprezentowanie modelowych rozwiązań dotyczących trwałości inicjatywy i możliwych źródeł finansowania,     wykorzystanie aktywności zasobów oraz cech organizacyjnych samorządów, środowisk naukowych i gospodarczych w celu wspólnego działania (preferencja dla listów intencyjnych lub umów zawartych pomiędzy uczestnikami Inicjatywy, wywodzącymi się z rożnych środowisk).      Udział w Konkursie będzie możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczenia niezbędnych dokumentów (ich spis znajduje się w Regulaminie Konkursu), które następnie będą oceniane przez Kapitułę Konkursu. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli ciała doradczego przy Marszałku - Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.     Uczestnicy będą walczyć o atrakcyjne nagrody – trzy pakiety wsparcia o wartości 54 000,00 złotych każdy!     Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2009. Zachęcamy do udziału w Konkursie!   Więcej informacji   www.bwsi-wielkopolska.pl  

Zaproszenie do PK w Pile

Chcesz rozwinąć skrzydła? Założyć lub rozwijać firmę? Skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny w Pile prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych informacji w zakresie: administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),   zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,   możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,   danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne: w siedzibie Punktu Konsultacyjnego - ul. Grunwaldzka 2, 64 – 920 Piła od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30– 15.30   podczas dyżuru – Starostwo Powiatowe w Złotowie, ul. Aleja Piasta 32, (cztery pierwsze piątki miesiąca w godz. 10.00-14.00); Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Filia w Wyrzysku, ul. Bydgoska 11, 89-300 Wyrzysk (pierwszy czwartek miesiąca w godz. 9.00-13.00); Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19, IX piętro, (każdy wtorek miesiąca w godz. 7.30-15.30) Powiatowy Urząd Pracy w Pile w pomieszczeniu Klubu Pracy, Al. Niepodległości 33/35, (drugi czwartek miesiąca w godz. 10.00 - 15.00) Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11 (trzeci czwartek miesiąca w godz. 10.00 – 14.00) Urząd Gminy i Miasta Krajenka (salka w budynku Urzędu Stanu Cywilnego), ul. Wł. Jagiełły 9, (ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 – 14.00) Szczegóły pod numerem telefonu 67 349 13 15 Aktualny harmonogram dyżurów Punktów Konsultacyjnych prowadzonych przez WARP Sp. z o.o. zawsze dostępny jest na naszej stronie www.warp.org.pl w zakładce „Aktualności PK”   telefonicznie – pod numerem telefonu +48 67 349 13 15   drogą elektroniczną   Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym: są bezpłatne,   udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,   finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże sie z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).  

Zaproszenie do PK w Lesznie

Chcesz rozwinąć skrzydła? Założyć lub rozwijać firmę? Skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny w Lesznie prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych informacji w zakresie: administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),   zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,   możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,   danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne: w siedzibie Punktu Konsultacyjnego - ul. Plac Kościuszki 4, pokój 27 oraz 28 (budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie), 64 – 100 Leszno od poniedziału do piątku w godzinach 7.30 – 15.30   podczas dyżuru – Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. (drugi i czwarty czwartek miesiąca); Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (pierwszy czwartek miesiąca); Starostwo Powiatowe w Rawiczu (trzeci czwartek miesiąca) w godzinach 10.00 – 14.00; Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie (ostatni piątek miesiąca w godz. 10.00-14.00) Szczegóły pod numerem telefonu 65 526 31 65 Aktualny harmonogram dyżurów Punktów Konsultacyjnych prowadzonych przez WARP Sp. z o.o. zawsze dostępny jest na naszej stronie www.warp.org.pl w zakładce „Aktualności PK”   telefonicznie – pod numerem telefonu +48 65 526 31 65   drogą elektroniczną   Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym: są bezpłatne,   udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,   finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże sie z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).  

Zaproszenie do PK w Czarnkowie

Chcesz rozwinąć skrzydła? Założyć lub rozwijać firmę? Skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny w Czarnkowie prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych informacji w zakresie: administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),   zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,   możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,   danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne: w siedzibie Punktu Konsultacyjnego - ul. Rybaki 3 lok. 033 (Budynek Starostwa Powiatowego w Czarnkowie), 64 – 700 Czarnków od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15– 15.15   podczas dyżuru –Urząd Miejski w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, (pierwsze cztery poniedziałki miesiąca w godz.9.30-13.30); Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - Filia w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń (ostatni wtorek miesiąca w godz. 10.15-14.15) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19, IX piętro, (poniedziałki i środy w godz. 7.30-15.30) Szczegóły pod numerem telefonu 67 262 50 08 Aktualny harmonogram dyżurów Punktów Konsultacyjnych prowadzonych przez WARP Sp. z o.o. zawsze dostępny jest na naszej stronie www.warp.org.pl w zakładce „Aktualności PK”   telefonicznie – pod numerem telefonu +48 67 262 50 08   drogą elektroniczną   Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym: są bezpłatne,   udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,   finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże sie z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).  

Korea World Class Products Show 7-9 lipca 2009

Korea World Class Products Show Data: 7 - 9 Lipca (wtorek-czwartek), 2009 Miejsce: Warszawa Pałac Kultury i Nauki Organizator: KOTRA ( Korea Trade-Investment Promotion Agency) www.kotra.pl   Szanowni Państwo, W imieniu Sekcji Handlowej Ambasady Republiki Korei w Polsce mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na Targi Wielobranżowe Korea World Class Products Show (KPS Warsaw), które odbędą się w Warszawie w dniach 7 - 9 lipca, 2009 roku.Są to największe targi w Europie zorganizowane przez koreańskich producentów ( ponad 60 firm). W tym roku dodatkowo obchodzimy 20 rocznicę nawiązania dyplomatycznej i ekonomicznej współpracy pomiędzy Polską a Koreą Południową. Organizowane za naszym pośrednictwem targi stwarzają okazję dla importerów, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych w Polsce oraz Europie. Spotkanie może się przyczynić nie tylko do nawiązania nowych kontaktów, ale także do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i koreańskimi firmami. Udział w rozmowach jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają polsko-koreańskiego tłumacza. Rozmowy mają charakter indywidualny i nie są w żaden sposób wiążące. Jesteśmy przekonani, iż będą Państwo mieli okazję do nawiązania wiele wartościowych kontaktów biznesowych ze znaczącymi firmami koreańskimi. W celu zachęcenia Państwa do uczestnictwa na powyższe targi, organizator zapewnia drogą selekcji następujące formy zachęty: - bezpłatnie 1 noc hotelową (pokoje jedno- lub dwuosobowe) w dniu 8 lipca   Pragnę poinformować, iż decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ ilość form zachęty jest ograniczona. Warunkiem otrzymania powyższych form zachęty jest zorganizowanie przyjazdu ponad 10 firm z danego województwa przez przedstawicieli Agencji Rozwoju i Urzędów Marszałkowskich.   Dokumenty do pobrania Formularz zgłoszeniowy Lista firm Zaproszenie  

Dodatkowy nabór do Działania 8.1 PO IG

  PARP ogłasza dodatkową rundę naboru wniosków w działaniu 8.1 PO IG   W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e-usługi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęły decyzje o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie działalności gospodarczej opartej o e-biznes. Chcemy ogłosić dodatkowy konkurs 29 czerwca a wnioski będziemy przyjmować od 13 lipca - mówi Monika Karwat - Bury, rzecznik PARP - W związku z dodatkowym naborem w lipcu zaplanowany wcześniej sierpniowy konkurs w działaniu 8.1 przesunięty zostanie na wrzesień br.   działanie II runda III runda data ogłoszenia naboru data otwarcia naboru data zamknięcia naboru data ogłoszenia naboru data otwarcia naboru data zamknięcia naboru 8.1 2009 06-29 2009 07-13 2009 07-31 2009 09-14 2009 09-28 2009 10-16 Budżet każdego z konkursów wynosić będzie około 32 mln euro, natomiast budżet łączny w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach działania 8.1 wynosi prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące. Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN