Rozwój z Dotacją – informacja o ostatnim naborze

20.09.2023

Informacja o liczbie formularzy, jakie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w ostatnim naborze wniosków do projektu Rozwój z Dotacją zaplanowanym na 27 września 2023r.

 

Informujemy, że w OSTATNIM naborze Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją zaplanowanym na dzień 27 września 2023 roku na godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 660 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy zgłoszeniowych dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony – jednak nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego naboru. Jeśli w naborze o danej godzinie nie wpłynie wskazana w ogłoszeniu o naborze liczba Formularzy, niewykorzystana pula zostanie przesunięta na kolejną godzinę. Więcej w zakładce Ważne informacje.

 W związku z zakończeniem projektu informujemy, że we wskazanej wyżej liczbie Formularzy, które zostaną przyjęte w ramach naboru uwzględniono Formularze, dla których Operator dysponuje środkami i może wystawić promesy oraz Formularze, które trafią na listę rezerwową. Dla listy rezerwowej, Operator będzie dysponować środkami po rozwiązaniu Umów wsparcia zawartych we wcześniejszych naborach lub odrzuceniu Formularzy, dla których trwa ocena. Uczestnicy będą na bieżąco informowani na etapie wysyłania Umowy wsparcia, czy znajdują się na liście podstawowej, czy rezerwowej.

Więcej w zakładce Ważne informacje

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkopolski, a także osoby pracujące lub uczące się w naszym województwie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
• kwota dofinansowania: do 4.500,00 PLN na jednego Uczestnika
• dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej
• możliwość udziału w dwóch szkoleniach/kursach

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Rozwój z dotacją zapraszamy do zakładki Informacje projektowe.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumentacja projektu.

Informacji o projekcie Rozwój z Dotacją udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

e-mail: rozwoj@warp.org.pl

tel.: 61 65 06 25961 65 06 26061 65 06 21861 65 06 28061 65 06 214

 

WM/KP

Newsletter klientów WARP