Usługa serwisowa systemów teleinformatycznych

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest usługa serwisowa w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych w miarę potrzeb napraw centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych, faxów i instalacji telefonicznej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego jego oddziale w Pile oraz Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Zapytanie ofertowe – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP-20/Z/2017 – pobierz


Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego – WARP-20/Z/2017

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Zmodyfikowany formularz ofertowy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Wzór umowy do zapytania ofertowego – WARP-20/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Newsletter klientów WARP