Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych – WARP-7/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe WARP-7/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  WARP- 7/Z/2018  (xls) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  WARP- 7/Z/2018 (pdf)  – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 7/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 7/Z/2018 (doc)– pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy WARP- 7/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 7/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 7/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-7/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP