„Usługi rozwojowe szansą na sukces” – informacje o naborze

04.09.2023

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. planuje nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces bez stosowania preferencji.

Od dnia 6 do 8 września 2023 roku Operator przewiduje nabór z ograniczeniem ilości uczestników usług oraz ograniczeniem alokacji.

  • W naborze zostaną przyjęte formularze dla 200 uczestników.
  • Z powyższego rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania kwoty alokacji równej 1 000 000 PLN. Po wyczerpaniu kwoty alokacji pozostałe formularze mogą zostać odrzucone.

Przewiduje się pierwszeństwo przyjmowania do projektu:

  • osób powyżej 50 roku życia
  • osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Szczegóły dotyczące projektu są zawarte w zakładce Ważne informacje.

 

MPP/KP

Newsletter klientów WARP