Webinarium – Gwarancja Biznesmax z dotacją – wsparcie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć.

11.05.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Gwarancja Biznesmax z dotacją – wsparcie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć.
11.05.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu, udzielanej z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas webinarium omówimy kiedy i kto może otrzymać gwarancję z dotacją, co może być nią objęte oraz jak złożyć wniosek. Grupa docelowa webinarium to przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Gwarancja Biznesmax z dotacją – wsparcie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 11 maja 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 09.05.2022 do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Newsletter klientów WARP