Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (w tym zielonych kwalifikacji) przedsiębiorców  z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,  a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne, poprzez udział w usługach rozwojowych.

W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP  oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników.

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Projekt  realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP