25.07.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu został zawieszony.

Wkrótce poinformujemy o wznowieniu naboru.

Informacje o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel. 61 65 06 220,  61 65 06 371
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


25.07.2024 r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dnia 25 lipca 2024 r. o godz. 9.00 wznowiła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu. Nabór skierowany jest wyłącznie dla mikro/małych i średnich przedsiębiorstw.

Operator przyjmie 300 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony.  Formularze zgłoszeniowe należy składać od godziny 9:00  w dniu naboru,  za pośrednictwem  Generatora Wniosku dostępnego na stronie projektu.

Uwaga: W przypadku braku wpływu Formularzy lub znaczącego rozciągnięcia ich wpływu w czasie, Operator może podjąć decyzje o niezawieszaniu naboru i przejścia w tryb naboru ciągłego.

Informacje o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel. 61 65 06 220,  61 65 06 371
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


10.07.2024 r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dnia 25 lipca 2024 r. o godz. 9.00 wznowi nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu. Nabór skierowany jest wyłącznie dla mikro/małych i średnich przedsiębiorstw.

Operator przyjmie 300 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony.  Formularze zgłoszeniowe należy składać od godziny 9:00  w dniu naboru,  za pośrednictwem  Generatora Wniosku dostępnego na stronie projektu.

Uwaga: W przypadku braku wpływu Formularzy lub znaczącego rozciągnięcia ich wpływu w czasie, Operator może podjąć decyzje o niezawieszaniu naboru i przejścia w tryb naboru ciągłego.

Informacje o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel. 61 65 06 220,  61 65 06 371
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


06.06.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu został zawieszony.

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych w zakresie udzielania pomocy de minimis, informujemy, że Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu, do czasu dostosowania dokumentacji do obowiązujących wymogów prawnych.

O wznowieniu naboru już wkrótce Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że wsparcie w ramach projektu będzie udzielane przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027, wdrażające przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


04.06.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu został wznowiony w dniu 4 czerwca 2024 roku o godz. 9:00. 

Nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Operator przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem  Generatora Wniosku, który został udostępniony od godziny 9:00  w dniu naboru.

Uwaga: W przypadku braku wpływu Formularzy lub znaczącego rozciągnięcia ich wpływu w czasie, Operator może podjąć decyzje o niezawieszaniu naboru i przejścia w tryb naboru ciągłego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


29.05.2024 r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dnia 4 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 wznowi nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu. Nabór skierowany jest wyłącznie dla mikro/małych i średnich przedsiębiorstw.

Operator przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony.  Formularze zgłoszeniowe należy składać od godziny 9:00  w dniu naboru,  za pośrednictwem  Generatora Wniosku dostępnego na stronie projektu.

Uwaga: W przypadku braku wpływu Formularzy lub znaczącego rozciągnięcia ich wpływu w czasie, Operator może podjąć decyzje o niezawieszaniu naboru i przejścia w tryb naboru ciągłego.

Informacje o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel. 61 65 06 220,  61 65 06 371
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


10.04.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu został zawieszony.

Wkrótce poinformujemy o wznowieniu naboru.

 

Informacji o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:


10.04.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu rozpoczął się w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00. 

Nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Operator przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem  Generatora Wniosku, który zostanie udostępniony od godziny 9:00  w dniu naboru.


29.03.2024 r.

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu rozpocznie się w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00

Operator przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem  Generatora Wniosku, który zostanie udostępniony od godziny 9:00  w dniu naboru.

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP