Rozwój z Dotacją

Projekt pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” realizowany w ramach WRPO 2014+, przez:

 

WARP Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel. 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 218, 61 65 06 214
e-mail: rozwoj@warp.org.pl

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel. 63 245 30 95 wew. 38
e-mail: kwalifikacje@arrkonin.org.pl

 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 10 27
e-mail: uslugirozwojowe@euro.ctiw.pl

 

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP