Ważne informacje

2023-09-28

Rozwój z Dotacją – NABÓR ZAMKNIĘTY

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zamknięty.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:


2023-09-20

INFORMACJA O NABORZE

Informujemy, że w OSTATNIM naborze Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją zaplanowanym na dzień 27 września 2023 roku na godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 660 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy zgłoszeniowych dla danego obszaru, jednak nie później niż przed rozpoczęciem naboru o kolejnej godzinie, nabór zostanie zawieszony. Jeśli w naborze o danej godzinie nie wpłynie wskazana w ogłoszeniu o naborze liczba Formularzy, niewykorzystana pula zostanie przesunięta na kolejną godzinę. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 27.09.2023r.

Biorąc pod uwagę zakończenie projektu informujemy, że we wskazanej wyżej liczbie Formularzy, które zostaną przyjęte w ramach naboru uwzględniono Formularze, dla których Operator dysponuje środkami i może wystawić promesy oraz Formularze, które trafią na listę rezerwową, dla których Operator będzie dysponować środkami po rozwiązaniu Umów wsparcia zwartych we wcześniejszych naborach lub odrzuceniu Formularzy, dla których trwa ocena. Uczestnicy będą na bieżąco informowani na etapie wysyłania Umowy wsparcia, czy znajdują się na liście podstawowej, czy rezerwowej.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

W ramach naboru Operator przyjmie 220 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski.

W ramach naboru Operator przyjmie 220 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

3. NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski.

W ramach naboru Operator przyjmie 220 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

Operator podtrzymuje wszystkie ustalenia dotyczące naboru zaplanowanego na dzień 27.09.2023 r. opublikowane w dniu 1 września 2023r.


2023-09-01

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że OSTATNI nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 27 września 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie określoną liczbę Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Informacja o ilości formularzy, które zostaną przyjęte w naborze zostanie opublikowana na około tydzień przed naborem. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 27.09.2023r.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 17 października 2023 roku i nie później niż 10 listopada 2023 roku i kończą się najpóźniej 10 listopada 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

WYŁĄCZENIA dotyczące usług rozwojowych:

Informujemy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki okres między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, Operator w ramach naboru w dniu 27 września 2023r. nie będzie przyjmował formularzy zgłoszeniowych dotyczących kursów prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Formularze zgłoszeniowe, w których wskazana zostanie usługa rozwojowa dotycząca ww. szkoleń zostaną odrzucone.

Operator zastrzega sobie również prawo do odrzucenia formularzy zgłoszeniowych dotyczących usług rozwojowych obejmujących zbyt dużą liczbę godzin oraz dla których uzyskanie kwalifikacji w terminie do 10 listopada 2023 roku nie będzie możliwe.

Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie zapisów § 8 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, który stanowi, że „Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych preferencji/ograniczeń przez Operatora”.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

3. NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

 

UWAGA: Generator będzie blokował powiaty nie objęte naborem o wskazanej godzinie. Wypełnienie formularza ze wskazaniem nieprawidłowego powiatu będzie stanowiło podstawę odrzucenia formularza zgodnie z zapisami § 8 ust. 17 pkt h).


2023-08-24

Rozwój z Dotacją – NABÓR ZAWIESZONY

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. informuje, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:


2023-08-03

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 510 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 24.08.2023r.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 13 września 2023 roku i nie później niż 10 listopada 2023 roku i kończą się najpóźniej do 10 listopada 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

 

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG ROZWOJOWYCH

Informujemy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki okres między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, Operator w ramach naboru w dniu 24 sierpnia 2023r. NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DOTYCZĄCYCH KURSÓW PRAWA JAZDY.

Formularze zgłoszeniowe, w których wskazana zostanie usługa rozwojowa dotycząca kursu prawa jazdy zostaną odrzucone.

Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie zapisów § 8 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, który stanowi, że „Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych preferencji/ograniczeń przez Operatora”.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

 1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

W ramach naboru Operator przyjmie 170 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski.

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski.

W ramach naboru Operator przyjmie 170 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

3. NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski.

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski.

W ramach naboru Operator przyjmie 170 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

UWAGA: Generator będzie blokował powiaty nie objęte naborem o wskazanej godzinie. Wypełnienie formularza ze wskazaniem nieprawidłowego powiatu będzie stanowiło podstawę odrzucenia formularza zgodnie z zapisami § 8 ust. 17 pkt h.


2023-08-03

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości dofinansowania usług rozwojowych kończących się najpóźniej 10.11.2023 oraz skrócenia czasu między złożeniem formularza zgłoszeniowego oraz terminem rozpoczęcia usług rozwojowych z 30 do 20 dni. Dodatkową zmianą jest doprecyzowanie w Regulaminie informacji, że konto bankowe, na które dokonywana jest refundacja powinno być kontem prywatnym Uczestnika Projektu.

Dokonano następujących zmian w zapisach Regulaminu:

 1. W nagłówku dopisano, że Regulamin obowiązuje dla naborów od sierpnia 2023r.
 2. W § 6 ust. 3 pkt h) zmieniono termin realizacji usług rozwojowych na dzień 10.11.2023.
 3. W § 6 ust. 7 zmieniono datę (na 10.11.2023), do której Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podejmowania kolejnych prób zdania egzaminu.
 4. W § 7 ust. 1.4 pkt b) dopisano informację o rachunku bankowym należącym do Uczestnika Projektu.
 5. W § 7 ust. 1.4 pkt i) dopisano informację o rachunku bankowym należącym do Uczestnika Projektu.
 6. W § 8 ust. 11 zmieniono termin rozpoczęcia usług (wskazano za 20 dni) oraz termin ich zakończenia (wskazano 10.11.2023).
 7. W § 8 ust. 12 zmieniono maksymalny termin uzyskania kwalifikacji na 10.11.2023.

W pozostałych załącznikach nie dokonano zmian.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumentacja projektu.


2023-07-27

Rozwój z Dotacją – TERMIN WZNOWIENIA NABORU

Organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nabór w projekcie Rozwój z Dotacją w dniu 27 lipca 2023r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 375 wniosków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy już dziś, iż nabór zostanie wznowiony 24 sierpnia 2023 r. a szczegółowe informacje opublikujemy 3 sierpnia 2023 r.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 


2023-07-27

Rozwój z Dotacją – NABÓR ZAWIESZONY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
Bezpłatne Webinaria 


2023-07-07

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 27 lipca 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 375 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 27.07.2023r.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 26 sierpnia 2023 roku i nie później niż 30 września 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG ROZWOJOWYCH:

Informujemy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki okres między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, Operator w ramach naboru w dniu 27 lipca 2023r. NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DOTYCZĄCYCH KURSÓW PRAWA JAZDY.

 Formularze zgłoszeniowe, w których wskazana zostanie usługa rozwojowa dotycząca kursu prawa jazdy zostaną odrzucone.

Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie zapisów § 8 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, który stanowi, że „Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych preferencji/ograniczeń przez Operatora„.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

W ramach naboru Operator przyjmie 125 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

W ramach naboru Operator przyjmie 125 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 3. NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

W ramach naboru Operator przyjmie 125 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 UWAGA: Generator będzie blokował powiaty nie objęte naborem o wskazanej godzinie. Wypełnienie formularza ze wskazaniem nieprawidłowego powiatu będzie stanowiło podstawę odrzucenia formularza zgodnie z zapisami § 8 ust. 17 pkt h).


2023-05-23
NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
Bezpłatne Webinaria 


2023-05-18

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 450 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 23.05.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

 3.NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

UWAGA: Generator będzie blokował powiaty nie objęte naborem o wskazanej godzinie. Wypełnienie formularza ze wskazaniem nieprawidłowego powiatu będzie stanowiło podstawę odrzucenia formularza zgodnie z zapisami § 8 ust. 17 pkt h).

 

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 22 czerwca 2023 roku i nie później niż 21 sierpnia 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

 


2023-04-20

Organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nabór w projekcie Rozwój z Dotacją w dniu 20 kwietnia 2023r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 400 wniosków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy już dziś, iż nabór zostanie wznowiony 23 maja 2023 r. a szczegółowe informacje opublikujemy 18 maja 2023 r. w zakładce Ważne informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.


2023-04-20

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 

 


2023-04-17

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 400 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 20.04.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 20 maja 2023 roku i nie później niż 19 lipca 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

 


2023-03-28

Organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór w projekcie Rozwój z Dotacją w dniu 28 marca cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 600 wniosków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy już dziś, iż nabór zostanie wznowiony 20 kwietnia 2023 r. a szczegółowe informacje opublikujemy 17 kwietnia 2023 r. w zakładce Ważne informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.


2023-03-28

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 


23.03.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 28.03.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 27 kwietnia 2023 i nie później niż 26 czerwca 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.


22-03-2023

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kluczowe korekty w dokumentacji dotyczą zmiany sposobu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dla naborów zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski i/lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Tym samym WARP Sp. z o.o. stała się jedynym Operatorem w Projekcie.

Dodatkowo dokonano również zmian dotyczących doprecyzowania definicji usługi rozwojowej, powodów odrzucenia formularzy, a także sposobu weryfikacji cen.  Dokonano m.in. następujących zmian w zapisach Regulaminu:

 1. W § 2 ust. 27 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 2. W § 3 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 3. W § 4 ust. 7 skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
 4. W § 6 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 5. W § 7 ust. 1.1 a) skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 6. W § 7 ust. 1.1 c) skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
 7. W nowym § 7 ust. 1.2 h) zmieniono dni z kalendarzowych na robocze.
 8. W § 8 ust. 17 doprecyzowano powody odrzucenia formularzy zgłoszeniowych.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumentacja projektu.


2023-02-22

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 


2023-02-20

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 500 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 22.02.2023.


2023-02-14

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu Operator zamieścił dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania tzw. kwalifikacji rynkowych.


2023-02-13

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój z dotacją. Pozostałe załączniki zostaną opublikowane przed naborem Formularzy zgłoszeniowych.


2023-01-23

Informujemy, że rozpoczęcie naboru Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją planowane jest na luty 2023 roku. Szczegółowe informacje o rozpoczęciu naboru zostaną zamieszczone na stronach internetowych WARP Sp. z o.o. i Partnerów z odpowiednim wyprzedaniem.

 

Newsletter klientów WARP