Umowy operacyjne

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspiera wielkopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP udzielając im unijnych pożyczek ze środków WRPO 2014-2020 (jeremie2), WRPO 2007-2013 (JEREMIE, Pożyczka Płynnościowa, Pożyczka Płynnościowa, Pożyczka Płynnościowa II, Pożyczka Ekoenergetyczna II), oraz POIR 2014-2020 (Pożyczka Płynnościowa POIR) w ramach Umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Pożyczka Prorozwojowa II

Pożyczka Prorozwojowa, Pożyczka Ekoenergetyczna II

Pożyczka Prorozwojowa, Pożyczka Ekoenergetyczna II

Jeremie2

Jeremie2

Pożyczka płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa

Newsletter klientów WARP