Dokumentacja Projektu

 

Uwaga: zgodnie z Regulaminem projektu :

Operator będzie weryfikował ceny usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług udostępnionej przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Wybór poszczególnych parametrów w  porównywarce cen usług:

  • Kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi
  • Forma świadczenia usługi – ogółem
  • Liczba godzin – puste pole
  • Województwo – wielkopolskie (w przypadku braku danych dla Wielkopolski należy zaznaczyć „ogółem”)
  • Data rozpoczęcia /zakończenia okresu – wg. możliwości wyboru (co do zasady rok wstecz)

Weryfikacji podlega cena netto osobogodziny wskazanej w karcie usługi.

Wynik przedstawiony jest w trzech wartościach: średnia cena/mediana ceny/III kwartyl.

Do dofinansowania kwalifikują się usługi, których ceny netto za godzinę nie przekraczają III kwartyla.

  • Dokumentacja:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu

  • Wzory dokumentów:

Umowa wsparcia

Załącznik nr 2 do umowy _ Formularz zgłoszeniowy

Załącznik do Formularza Zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do umowy_Wniosek o refundację wydatku

Załącznik nr 4 do umowy _Promesa

Załącznik nr 5 do umowy_Zgoda na przetwarzanie danych _Przesiębiorca

Załącznik nr 6 do umowy_Zgoda na przetwarzanie danych _Pracownik

Załącznik nr 7 do umowy_Formularz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Generator wniosku – instrukcja użytkownika

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP