Dokumentacja projektu

UWAGA! Nabór formularzy rekrutacyjnych w projekcie został zakończony.


NABÓR II

Poznań, 19 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU II

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.


NABÓR II

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU II

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.


NABÓR II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dla naboru II w projekcie.

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.


NABÓR I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.


NABÓR I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

W związku z koniecznością prowadzenia szkoleń w formie zdalnej, dokonano zmiany dokumentacji dotyczącej etapu szkoleniowego. Szczegółowy opis zmian dostępny jest tutaj.


NABÓR I

Poznań, dnia 10 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.


NABÓR I

Poznań, dnia 14 stycznia 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.
Zmiany zostały opisane tutaj


NABÓR I

Poznań, dnia 30 grudnia 2020 roku

NIEAKTUALNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Dokumentacja przed uwagami Urzędu Marszałkowskiego (dostępna do 13.01.2021):

 

Newsletter klientów WARP